«نرخنامه »

 

ردیف

مبداء

مقصد

نرخ رند شده

1

میدان  آزادی

دانشگاه آزاد

22.000 ریال

2

میدان  آزادی

دانشگاه باهنر

22.000 ریال

3

میدان  آزادی

فرودگاه- انتهای بلواررضوان

24.000 ریال

4

میدان  آزادی

راه آهن

24.000 ریال

5

میدان  آزادی

غدیر2و1

20.000 ریال

6

میدان  آزادی

غدیر3

22.000 ریال

7

میدان  آزادی

داخل هوانیروز

24.000 ریال

8

میدان  آزادی

قائم آباد

24.000 ریال

9

میدان  آزادی

شهرک مطهری

20.000 ریال

10

میدان  آزادی

سه راه هوانیروز-دانشگاه آزاد

20.000 ریال

11

میدان  آزادی

شهرک باهنر

20.000 ریال

12

میدان  آزادی

پل راه آهن

20.000 ریال

13

میدان  آزادی

حاجی آباد

20.000 ریال

14

میدان  آزادی

انتهای بلوار شیراز

20.000 ریال

15

میدان  آزادی

میدان شهداء

20.000 ریال

16

میدان  آزادی

میدان توحید

20.000 ریال

17

میدان  آزادی

ابوذر شمالی تا پل

18.500ریال

18

میدان  آزادی

پانصددستگاه

18.500ریال

19

میدان  آزادی

انتهای 24 آذر

18.500ریال

20

میدان  آزادی

جاده اختیارآباد

35.000 ریال

21

میدان  آزادی

جاده باغین

40.000 ریال

ردیف

مبداء

مقصد

نرخ رندشده

22

میدان  آزادی

انتهای شهرک مطهری (مسکن مهر)

24.000 ریال

23

میدان  آزادی

شهرک الهیه- بلوار پزشک

24.000 ریال

24

میدان  آزادی

دانشگاه علوم پزشکی-میدان هفت باغ

24.000 ریال

25

میدان  آزادی

روستای الله آباد-دانشگاه آزاد

22.000 ریال

26

سه راه چمران

انتهای خیابان مهدیه

18.500ریال

27

قدمگاه

انتهای خیابان مهدیه

18.500ریال

28

چهارراه سمیه

دانشگاه پیام نور

20.000 ریال

29

چهارراه سمیه

انتهای جهاد

18.500ریال

30

چهار راه ولیعصر

شهرک ولایت-افضلی پور

20.000 ریال

31

چهار راه ولیعصر

تاچهارراه بیست متری دانشجو

18.500ریال

32

چهار راه ولیعصر

پل شهیدرجایی

18.500ریال

33

انتهای جهاد

جاده زنگی آباد

35.000 ریال

34

میدان شهداء

پادگان05

24.000 ریال

35

میدان شهداء

روستای سیدی وبالعکس

24.000 ریال

36

میدان شهداء

میدان بیرم آباد(سرآسیاب)

20.000 ریال

37

میدان شهداء

محله میلاد

20.000 ریال

38

 

میدان شهداء

توکل آباد

20.000 ریال

39

میدان شهداء

مطهری - آزادی

20.000 ریال

40

میدان شهداء

چهارراه خورشید

20.000 ریال

41

میدان شهداء

مدیریت-شهرک جنت

خیابان حکیم-خیابان جنت

20.000 ریال

ردیف

مبداء

مقصد

نرخ رندشده

42

میدان شهداء

گاراژ زرندی-فیروزآباد

بلوار باستانی

18.500ریال

43

میدان شهداء

خیابان سرباز جنب باسکول

18.500ریال

44

میدان شهداء

چهارراه مطهری

18.500ریال

45

میدان شهداء

گلزارشهداء

18.500ریال

46

میدان شهداء

شهرک صنعتی(بلوارشهیدان محمدی)

24.000 ریال

47

میدان شهداء

بلوارشهرک صنعتی

24.000 ریال

48

میدان شهداء

انتهای بلوار هشت بهشت

24.000 ریال

49

چهارراه مطهری

دانشگاه آزاد

18.500ریال

50

چهارراه مطهری

دانشگاه علوم پزشکی-میدان هفت باغ

20.000 ریال

51

چهارراه مطهری

دانشگاه علوم

18.500ریال

52

چهارراه مطهری

دانشگاه چمران

18.500ریال

53

چهارراه مطهری

میدان آزادی

18.500ریال

54

چهارراه مطهری

گلدشت

18.500ریال

55

چهارراه مطهری

چهارراه ولیعصر(عج)

16.000ریال

56

چهارراه کاظمی

انتهای بلوار شهید عباسپور

18.500ریال

 

 

 

توضیح اینکه کلیه نرخ های مصوب فوق الذکر تا محدوده قانونی حریم خدمات شهری تعیین گردیده است.

 

نرخ کرایه تاکسی از ساعت 22 الی 6 بامداد 50 %افزایش می یابد.

 

کرایه هر کورس برای تاکسی های گردشی تا 3 کیلومتر برابر با 16.000 ریال تعیین می گردد.

 

کرایه برای تاکسی های ون برای هر نفر در کلیه مسیرها تا 3 کیلومتر برابر با 13.000 ریال تعیین می گردد.

 

 

 

 

 

جدول نرخ کرایه تاکسی های ویژه فرودگاه کرمان

 

ردیف

مبداء

مقصد

نرخ رندشده

1

فرودگاه

شهرک الهیه-مجتمع سحاب

145.000 ریال

2

فرودگاه

هتل پارس

145.000 ریال

3

فرودگاه

هوانیروز

155.000ریال

4

فرودگاه

شهرک باهنر

170.000 ریال

5

فرودگاه

شهرک مطهری

170.000 ریال

6

فرودگاه

پارک مطهری

180.000ریال

7

فرودگاه

آزادی-بهمنیار

170.000 ریال

8

فرودگاه

24آذر

180.000ریال

9

فرودگاه

خورشید(شهیدرجایی)

195.000ریال

10

فرودگاه

شهرک ولایت-افضلی پور

195.000ریال

11

فرودگاه

شهرک ایرانمنش

195.000ریال

12

فرودگاه

شهاب(مصطفی خمینی)

200.000ریال

13

فرودگاه

مهدیه-پارادیس(عباسپور)

195.000ریال

14

فرودگاه

میدان توحید(ارگ)

210.000 ریال

15

فرودگاه

میدان شهداء(مشتاق)

215.000 ریال

16

فرودگاه

میدان فابریک(علی ابن ابیطا لب (ع)

215.000 ریال

17

فرودگاه

دانشگاه علوم(شهیدباهنر)

210.000 ریال

18

فرودگاه

گاراژ زرندی

220.000ریال

19

فرودگاه

سرآسسیاب پادگان05

260.000 ریال

20

فرودگاه

میدان بیرم آباد

235.000 ریال

21

فرودگاه

مسجدصاحب الزمان(عج)

260.000 ریال

22

فرودگاه

سیدی

260.000 ریال

23

فرودگاه

پایانه مسافربری(ترمینال جدید)

155.000ریال

24

فرودگاه

راه آهن

155.000ریال

25

فرودگاه

پانصددستگاه

170.000 ریال

26

فرودگاه

دانشگاه  آزاد

180.000ریال

 

توضیح اینکه کلیه نرخ های مصوب فوق الذکر تا محدوده قانونی حریم خدمات شهری تعیین گردیده است.

 

نرخ کرایه تاکسی از ساعت 22 الی 6 بامداد 50 %افزایش می یابد.

 

قابل ذکر است نرخ کرایه خودروهای آریو  برلیانس با 15 % افزایش نسبت به سایر خودروها تعیین می گردد.

 

 

 

 

جدول نرخ کرایه تاکسی های ویژه ایستگاه راه آهن کرمان

 

ردیف

مبداء

مقصد

نرخ رندشده

 

1

ایستگاه راه آهن

خیابان شهداء تا گلزار

200.000 ریال

 

2

ایستگاه راه آهن

خیابان مهدیه-پارادیس-رجایی

180.000ریال

3

ایستگاه راه آهن

24آذر-بهمنیار

155.000ریال

4

ایستگاه راه آهن

ابوذروخیابان های موازی

 

145.000 ریال

 

5

ایستگاه راه آهن

سرباز-بلوار22بهمن

170.000 ریال

 

6

ایستگاه راه آهن

میدان توحید(ارگ)

170.000 ریال

 

7

ایستگاه راه آهن

میدان شهداء

180.000ریال

 

8

ایستگاه راه آهن

میدان خواجو فابریک(علی ابن ابیطالب)

 

170.000 ریال

 

9

ایستگاه راه آهن

ترمینال زرندی فیروز آباد

190.000 ریال

 

10

ایستگاه راه آهن

خیابان مصطفی خمینی گلدشت- باقدرت

 

155.000ریال

 

11

ایستگاه راه آهن

میدان آزادی

130.000 ریال

 

12

ایستگاه راه آهن

ترمینال پایانه مسافربری

80.000 ریال

 

13

ایستگاه راه آهن

میدان بیرم آباد

170.000 ریال

 

14

ایستگاه راه آهن

بیمارستان شفا

130.000 ریال

 

15

ایستگاه راه آهن

شهرک شهیدباهنر

145.000 ریال

 

16

ایستگاه راه آهن

دانشگاه آزاد

130.000 ریال

 

17

ایستگاه راه آهن

دانشگاه شهید باهنر

155.000ریال

 

18

ایستگاه راه آهن

پادگان-05سرآسیاب

200.000 ریال

 

19

ایستگاه راه آهن

سیدی

220.000 ریال

 

20

ایستگاه راه آهن

شهرک هوانیروز

155.000ریال

 

 

توضیح اینکه کلیه نرخ های مصوب فوق الذکر تا محدوده قانونی حریم خدمات شهری تعیین گردیده است.نرخ کرایه تاکسی از ساعت 22 الی 6 بامداد 50 %افزایش می یابدقابل ذکر است نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس با 15 % افزایش نسبت به سایر خودروها تعیین                              می گردد.                                     

 

 

 

 

 

جدول نرخ کرایه موسسات حمل ونقل مسافربری درون شهری وآژانس های تاکسی تلفنی کرمان

 

 

 

 

نرخ مصوب سال 99

ورودی یا کنسلی

500/18 ریال

معطلی به ازای هر دقیقه

500/2 ریال

کوتاهترین مسیرتاپیمایش5 کیلومتر

 000/65 ریال

مسیرهای بالاتر از 5 گیلومتر به ازای هر کیلومتر اضافه

000/9 ریال

 

برای مسیرهای بیش از 5 کیلومتر، مبنای محاسبه ،کوتاهترین مسیر خواهد بود.

 

توضیح اینکه کلیه نرخ های مصوب فوق الذکر تا محدوده قانونی حریم خدمات شهری تعیین گردیده است.

 

نرخ کرایه تاکسی از ساعت 22 الی 6 بامداد 50 %افزایش می یابد.

 

 

 

 

 

((نرخ کرایه حمل مسافر شرکتها و موسسات پیمانکاری ویژه سرویس دهی به ادارات))

 

ردیف

نوع خودرو

نرخ رندشده

 به ازاء هر ساعت کارکرد

1

پراید پیکان-روآ-آردی

000/130ریال

2

ساینا-دوو-سیلو-تیبا-ریو

5000/14ریال

3

پژوه405-206-پارس-ال90

5000/15 ریال

4

آریو-برلیانس

5000/16 ریال

 

 

 

 

 

توضیح اینکه کلیه نرخ های مصوب فوق الذکر تا محدوده قانونی حریم خدمات شهری تعیین گردیده است.

 

نرخ کرایه تاکسی از ساعت 22 لغایت 6 بامداد 50% افزایش  دارد.

 

ردیف

مبداء

مقصد

نرخ رندشده

1

ایستگاه پایانه

ابوذرشمالی-مالک اشتر- پارک  مطهری-بلوار قدس

 

90.000 ریال

2

ایستگاه پایانه

ابوذرجنوبی  -رسالت

90.000 ریال

3

ایستگاه پایانه

میدان آزادی

105.000 ریال

4

ایستگاه پایانه

خیابان مصطفی خمینی-گلدشت -باقدرت

 

125.000 ریال

5

ایستگاه پایانه

بیمارستان شفا

120.000 ریال

6

ایستگاه پایانه

دانشگاه باهنر

125.000 ریال

7

ایستگاه پایانه

دانشگاه آزاد

90.000 ریال

8

ایستگاه پایانه

شهرک باهنر

125.000 یال

9

ایستگاه پایانه

میدان شهداء

130.000 ریال

10

ایستگاه پایانه

خیابان  مهدیه- شهیدرجایی پارادیس(عباسپور)

 

130.000 ریال

11

ایستگاه پایانه

24آذر-بهمنیار

120.000 ریال

12

ایستگاه پایانه

میدان توحید(ارگ)

130.000 ریال

13

ایستگاه پایانه

الغدیر3و2و1-بلوار رضوان

145.000 ریال

14

ایستگاه پایانه

بلوار22 بهمن-میدان خواجو فابریک(علی ابن ابیطالب)

 

130.000 ریال

15

ایستگاه پایانه

داخل شهرک هوانیروز تا انتهای شهرک

 

170.000 ریال

16

ایستگاه پایانه

میدان بیرم آباد-سرباز

145.000 ریال

17

ایستگاه پایانه

ترمینال زرندی-فیروز آباد

160.000ریال

18

ایستگاه پایانه

خیابان شهدا-گلزارشهدا

165.000 ریال

19

ایستگاه پایانه

پادگان05-سرآسیاب

180.000 ریال

20

ایستگاه پایانه

سیدی

200.000 یال

 

 

توضیح اینکه کلیه نرخ های مصوب فوق الذکر تا محدوده قانونی حریم خدمات شهری تعیین گردیده است.نرخ کرایه تاکسی از ساعت 22 الی 6 بامداد 50 %افزایش می یابد.قابل ذکر است نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس با 15 % افزایش نسبت به سایر خودروها تعیین   می گردد.

 

 

نرخ کورس هر نفر برای مسیرهای اصلی به پایانه مسافربری

 

ردیف

مبداء

مقصد

نرخ رندشده

1

میدان آزادی

پایانه مسافربری

20.000 ریال

2

چهارراه مطهری

پایانه مسافربری

20.000 ریال

3

میدان توحید

پایانه مسافربری

22.000 ریال

4

میدان شهداء

پایانه مسافربری

26.000 ریال

 

 

 

جدول نرخ کرایه تاکسی های ون خطی درون شهری کرمان

 

ردیف

مبداء

مقصد

نرخ رندشده

1

میدان آزادی

دانشگاه باهنر

18.500 ریال

2

میدان آزادی

الغدیر-فرودگاه-بلواررضوان

20.000 ریال

3

میدان آزادی

هوانیروز

20.000 ریال

4

میدان آزادی

میدان شهداء

15.500 ریال

5

میدان آزادی

دانشکده فنی-امیرکبیر-دانشکده الزهرا

17.000 ریال

6

میدان آزادی

روستای الله آباد-دانشگاه بعثت

18.500 ریال

7

میدان شهداء

چهارراه مطهری -آزادی

15.500 ریال

8

چهارراه ولیعصر(عج)

چهارراه بیست متری دانشجو

13.000 ریال

9

چهارراه ولیعصر(عج)

شهرک ولایت-شهرک افضلی پور

15.500 ریال

10

میدان آزادی

دانشکده الزهرا ،فنی ، امیرکبیر

17.000 ریال

 

 

 

توضیح اینکه کلیه نرخ های مصوب فوق الذکر تا محدوده قانونی حریم خدمات شهری تعیین گردیده است.

 

نرخ کرایه تاکسی از ساعت 22 الی 6 بامداد 50 %افزایش می یابد.

 

کرایه هر کورس  برای تاکسی های ون برای هر نفر در کلیه مسیرها تا 3 کیلومتر برابر با 13.000 ریال تعیین می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی۹۹_۹۸

 

 

جدول نرخ کرایه انواع تاکسی های خطی درون شهری کرمان در سال 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلام نرخ کرایه تاکسی مسیرهای مختلف شهر کرمان در سال 97

 

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

نرخ سرویس دانش آموزی در سال تحصیلی 98-97

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

معرفی مدیرعامل

سرپرست سازمان مدیریت
حمل و نقل بار و مسافر

«هادی خدادادی»

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top